Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

SHIT*ASS: HÀNG CHÔM TRÊN NET: NẰM IM

SHIT*ASS: HÀNG CHÔM TRÊN NET: NẰM IM
Cha tiên nhân lũ bựa vô công rồi nghề vô tích sự mang cả trà đá của anh qua đây bán mờ hông bá cáo anh một nhời!
Cha tiên nhân lũ bựa vô công rồi nghề vô tích sự chôm hàng của anh Cẩm!