Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Bắt dốt luôn!

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
He he,

Anh Cẩm yêu đương loãng mạn cực!

Đám cóc của anh Cẩm, con nào cũng thế - giống he he anh cực!

Sểnh ra phát, là chúng bỏ anh đi theo tiếng gọi của Tình Yêu Mù Mịt luôn, chả con nào chịu về với anh...

Thế mới buồn!