Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Nhồn buồn vì chồng lười

Nov 20, 2011 4:47 PMPublicPageviews 216 45
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng suy diễn nhiều, hại thận.)
   
   Hà hà hà,

   Nhồn, là người tình mình, người tình 10, Bồ #10.

   Nhồn vừa tròn fò tì fài ỳa ầu lờ đờ*. Nhồn già vừa vừa, tầm sồn sồn.

   Nhiều ngày dồi, Nhồn buồn.

   Nhồn buồn là buồn về đường chồng Nhồn.

Xem phin... tí dồi yêu đương cho mấu

Nov 8, 2011 11:59 AMPublicPageviews 180 30
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    Há há há,
    Xem phin nầy xong, căng cứng hết cả... người!
Thích nhất là lúc đâm vào
Dài to như thế mờ lao cái... oành
Bên nầy bên ấy tròng trành
Húc mạnh một cái dựt mình sướng tê!

Sao anh hông về chơi Sơn La?

Nov 5, 2011 8:04 AMPublicPageviews 79 11
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há,
    Hát theo điệu bài "Chào em cô gái... Sơn La":
"Xe đi Sơn La đang vù vù,...
Chợt nhìn phía trước có cái lối rẽ sao mà hay
Ta nên đi Sơn La nữa hông? Chào em..."