Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Dừa và số đề

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
He he,

Dê tầm dê, bò tầm bò - anh Cẩm có tên bạn thân, cũng tưng tửng lẩm cẩm i sì anh...

Quanh năm ngày tháng, lúc đếch nào cũng thấy hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, buồn buồn bứt rứt xa xôi, cứ như thể bị bệnh táo bón kinh niên... như anh!