Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Chữa bệnh mỏi kiểu người Tầu

Apr 7, 2012 9:45 AMPublicPageviews 670 31
Lưu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có
thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    Há há há,
    Mỏi.

    Anh mỏi quá.
    Đận này anh mỏi đứ đừ!
    Đứng bán trà đá cũng mỏi.
    Ngồi bán trà đá cũng mỏi.
    Nằm bán trà đá lại càng dất mỏi!

Chúc mừng Năm Mới!

Jan 22, 2012 3:45 PMPublicPageviews 145 26
Há há há,
Mừng Năm Mới Nhâm Thìn
Chúc bà con quán mìn (mình he he)
Người người khỏe như con Thìn
Yêu đương đừng phẩy nhịn
Hạnh phúc như trong... phin
Cười to như... nổ mìn
Xiền khuân về kìn kìn

Xài xả láng năm Thìn!
Há há há!

Gọi vốn mần ăn ngay và luôn

Jan 12, 2012 1:03 AMPublicPageviews 252 20
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
          - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    Há há há, 

     Lâu lắm dồi, mới thấy Nhồn ghé chơi. Cười thì thi dồi Lượm ơi!

Liu ý: ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: anh mượn đỡ ở đây.

    Anh mừng hết nhớn, nhẽ lại... phiu liu, nhẽ lại tình ái li kì dùng dợn...

Lạy Dời đừng bắt con phẩy yêu ông Gấu Bông!

Dec 15, 2011 4:47 PMPublicPageviews 180 47
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả; 
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng suy diễn nhiều, hại thận.)
(Chiện nầy, anh dành tặng Em Yêus!)
Thông bấu ngắn:
Anh Cẩm bị bạn bè
rủ đi lang thang giang hồ một hai ngày cho đỡ mỏi chưn. Trà đá anh để sẵn trong chai Coca trong chạn, cạnh chai Coca đựng nước mắm, mời các khách cứ tự dưng. Ngủ lại cũng được.
Khi anh về, em nầu vưỡn còn đang ngồi 8 ở quán, anh thề anh hứa anh đảm bảo, sẽ có thưởng một cái nầy rất to!
Yêu yêu yêu yêu!

    Há há há, 

     Anh có ông bạn thân. 

     Cũng lẹp chai ga lăng gần bằng anh. 

     Tính nết hắn cũng giống anh i sì, cũng dất thích yêu nhiều. 

     Bi giờ thì hắn đang khổ vì yêu, đang dất mệt mỏi vì yêu he he!

Thích ướt át...

Nov 27, 2011 6:29 AMPublicPageviews 191 30
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả; 
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng suy diễn nhiều, hại thận.)
    Há há há,

    Anh giờ dừ, lẩm cẩm mẹ dồi!

    Ngồi bán trà đá cả ngày, nhìn các gái xinh xinh lượn lượn lờ lờ, ra ra vào vào, tự dưng hay tưởng tượng, tự dưng thấy thích... mưa, mong mưa he he.

    Nắng hông ưa, lại mong mưa mới chết!?

    Thực ra, anh mong mưa là cũng có lý do.