Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Anh Cẩm bị trù!

He he,

Anh Cẩm đang bán trà đá ở cơ sở 2 bên phây thì bị thằng Mắc nó trù, nó cướp mất quán của anh Cẩm dồi!

Anh Cẩm đang thành dân oan dồi!

Anh Cẩm hy vọng vài bữa nữa sẽ đòi lại được cái quán trà đá bất hủ í!


Nhứt định thằng Mắc phải trả lại quán trà đá cho anh Cẩm!

Đả đảo thằng Mắc! Đả đảo, đả đảo, đả đảo!

Có ai đấy hông? Vào đả đảo thằng Mắc với anh Cẩm cho vui đi!

Cha tiên nhân bố thằng Mắc!

Há há há!