Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Sướng tê

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    He he,

    Em Xèng xinh aka Mây Xeng mần trong ngành Y, lại có chồng mần thợ mỏ khỏe lắm, hôm nào em í cũng được sướng lắm.

    Biết anh Cẩm có tài mần thơ cóc nổi tiếng Quả Đất, bữa nay, em í ngỏ nhời, muốn anh Cẩm mần tặng em í một con cóc riêng về Con Gái Ngành Y.