Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

"Cũng hơi lâu tẹo"

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
 
       He he,

    Anh Cẩm có tên bạn thân mần bốc thuốc Nam ở phố... gần nhà anh Cẩm.

    Tóc hắn bạc trắng như cước, đẹp như một ông Tiên, đẹp hơn tóc anh Cẩm nhiều!    Dăng hắn thì đều tăm tắp, trắng như ngô Mỹ, đẹp hơn dăng anh Cẩm nhiều!

    Bần nông khắp nơi đến hắn bốc thuốc, cứ nhìn thấy dăng mới cả tóc hắn thôi, là bệnh 10 phần, cũng đã khỏi được đến 8, 9 phần dồi...