Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Kéo cái rễ cây

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
(Liu ý: chiện phin người nhớn, cấm chỉ định cả với gái chưa chồng, cả với trai chưa vợ!)

He he,

Mấy bữa nay, anh Cẩm nghe đồn, có cái phin gì hào hùng lắm, nói về bộ đội kéo pháo kéo xe lên đồi oánh giặc, hay lắm - mờ chẳng có tró nào nó chịu mua vé xem?

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Dừa và số đề

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
He he,

Dê tầm dê, bò tầm bò - anh Cẩm có tên bạn thân, cũng tưng tửng lẩm cẩm i sì anh...

Quanh năm ngày tháng, lúc đếch nào cũng thấy hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, buồn buồn bứt rứt xa xôi, cứ như thể bị bệnh táo bón kinh niên... như anh!

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

Lành ít dữ nhiều

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    He he,

    Thời buổi nầy, cái sự tốt, sự lành - thì ít thế, mờ cái sự xấu, sự dữ - thì ở đâu ra nhiều thế!

    Kinh bỏ mẹ!
    ...

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Manh

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    He he,

    Anh Cẩm lẩm cẩm bán trà đá, biết cái quái giề về bóng đá đâu!

    Anh Cẩm chỉ biết chắc chắn, rằng bóng đá, thì tức nhiên là phải khác bóng rổ!

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Phổ biến kiến thức

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
He he,

Anh Cẩm, ngoài bán trà đá và tư vấn tình cảm nhạy cảm cho các bà các cô ngay tại quán, cũng hay tranh thủ thời gian vàng he he ngọc đi thăm và tư vấn đủ thứ nhạy cảm, cho đủ loại khách hàng...
 

Bí kíp học tiếng khoai Tây

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
He he,

Nói hông phải nịnh, chứ tiếng khoai Tây, anh Cẩm đầy một bụng, đủ thứ!

Là vì hồi xưa, anh Cẩm hay phải đi bán trà đá dạo bên bển, tuyền phải dùng tiếng của bọn bỏn...

Chứ vác tiếng Lừa sang bển, thì có mờ bán được cức!

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Khai thác thế mạnh của địa phương

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    He he,

    Anh có tên bạn thân, tên Hâm.

    Hắn hâm tỉ độ! Đến bố hắn, mờ còn phải đặt tên cho hắn là Hâm!

    Bữa nọ, nhân trà đá say sưa, hắn bảo:

      - Tao có cái nầy, muốn cho mầy biết, dưng mầy phải thề, hông được tiết lộ cho mụ bà rằn vợ tao, hông là chết tao...