Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Gỡ dối tơ lòng thòng 1

Liu ý:   - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                  
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há,

    Chiển qua bên nầy, trà đá lỗ chỏng gọng!
 
    Chán đời, anh vác mđồ nghề, qua bên phây*, mở cơ sở 2, mần... tư vấn!
 
Hình chỉ có tính minh triết. Anh chôm ở đây.

    Khách đông nườm nượp nườm nượp.


    Anh bận từ sáng đến tối he he...

    Kiếm phết!