Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Gỡ dối tơ lòng thòng 2

Liu ý:   - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                   - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há,


    Đếm xèng mỏi hết cả tay!
 
    Mần tư vấn tình cảm nhạy cảm, mỏi hết cả tay!

    Dưng mờ tuyền khách hàng xinh, mới c nhiệt tình, mới cả nhiều xèng, anh quên hết cả mỏi.

    Anh mần ngày mần đêm, quên cchết luôn he he...