Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Tình Yêu có cánh

May 2, 2011 2:02 PMPublicPageviews 45 23
Liu ý:  - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                   - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư
cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

Anh gửi cho Em Tình Yêu... có cánh...
Chẳng biết yêu Anh, Em để nó ở đâu?
(Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Anh chôm ở đây.)

Mình vì mọi nguời

Apr 26, 2011 2:35 PMPublicPageviews 18 24
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng suy diễn nhiều, hại thận.)

Liu ý: Chiện chống chỉ định với phụ nữ có thai và đang cho con bú.
(Liu ý: ảnh chỉ có tính chất minh họa. Nguồn ở đây.)

    Hồi sinh viên chai chẻ, anh phẩy sống xa nhà nhiều năm.

    Đám bọn anh, mấy thằng thanh niên háo hức, ngựa non thích đá, tuyền chưa vợ, buồn thì thôi dồi.

Tế nhị

Apr 19, 2011 1:10 PMPublicPageviews 19 0
Lưu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

(Mời bạn gái cafe, phẩy ngồi thế nầy, tay phẩy để dất tế nhị thế nầy. Nguồn ảnh: ở đây.)
     
    Tế nhị là dư lào?

    Anh bán trà đá, biết giề đâu he he!

Yêu? - Hông yêu?

Apr 4, 2011 2:05 AMPublicPageviews 39 32
Lưu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                  
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng suy diễn nhiều, hại thận.)


Ảnh chỉ có tính... hù dọa, hông liên can giề đến yêu đương. Nguồn: somewhere on the net.
    Yêu?
    Hông yêu?
    Hông yêu?
    Yêu?

    Yêu cũng dở, mờ hông yêu... cũng dở...

Hông thích mới lạ mới là lạ

Apr 1, 2011 3:44 AMPublicPageviews 26 16
Lưu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng suy diễn nhiều, hại thận.)

Nguồn ảnh: somewhere on the net.
       Anh có tên bạn thân.
    Cha nầy, dất buồn cười.
    Cái gì cũng thích phẩy thật mới, thật lạ.

Chiện chăn gối

Mar 26, 2011 12:43 PMPublicPageviews 34 27
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

Chăn gối thế nầy, mờ đòi yêu nhau ngàn năm tỉ năm hở Dời!?
Lưu ý: Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Nguồn ở đây.
     Há há há,

     Chiện chăn gối - đừng có đùa nha!

     Đừng tưởng dễ mờ chủ quan nha!

Ngậm ngùi nhớ trym xưa

Mar 10, 2011 3:29 AMPublicPageviews 61 43
Lưu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)


(Ảnh: somewhere on net anh quên dồi.)
    Há há há,
    Hồi nầy, trà đá ế ẩm, chả hiểu sao, anh dất hay nhớ đến trym xưa.

    Thì lại có cảm giác vừa hào hứng hào hứng, lại vừa bùi ngùi bùi ngùi.

    Thế mới lạ!