Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Kéo cái rễ cây

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
(Liu ý: chiện phin người nhớn, cấm chỉ định cả với gái chưa chồng, cả với trai chưa vợ!)

He he,

Mấy bữa nay, anh Cẩm nghe đồn, có cái phin gì hào hùng lắm, nói về bộ đội kéo pháo kéo xe lên đồi oánh giặc, hay lắm - mờ chẳng có tró nào nó chịu mua vé xem?