Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Lại một mối tình lướt nhẹ qua đời anh

Liu ý:   - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                  
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
 

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

     Há há há,

     Có mối tình nào lướt qua đời ta, mờ chả để lại chút dấu vết nào?

     Chả để lại một tẹo bâng khuâng, tiếc nuối nào?

     Anh dám chắc hông có!

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Anh Cẩm Cẩm vác chuông đi đấm xứ người

Liu ý:   - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                  
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)


     Há há há,

     Công chúa xứ Dìm Bà Bù Uồi đang tuyển chồng.


     Điều kiện là mỗi chàng phải mang theo 1 tuyệt thế thần binh dâng lên công chúa.

     Giang hồ hào kiệt tứ xứ chạy mẹ đâu hết, chả ma nào dám đến.