Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Tình trường - Chiến trường!

Liu ý:   - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                  
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
 


(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
Liu ý: ảnh chỉ có tính giáng họa. Anh chôm ở đây.
    Há há há,

Dù hy sinh giữa chiến trường
Anh cùng em vưỡn yêu thương như... thường
Dù hông gặp ở trên... giường
Anh cùng em vưỡn... tình trường ngất ngây!

Anh đi nhảy vào lửa đây
Bắt tay em phát chia... tay cái lào
Rủi mờ anh có làm sao 
Đừng nhầm anh với thằng lào nha em!

    Thơ cóc yêu thương loãng mạn giữa... tình trường đới!

    Há há há!