Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Khai thác thế mạnh của địa phương

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    He he,

    Anh có tên bạn thân, tên Hâm.

    Hắn hâm tỉ độ! Đến bố hắn, mờ còn phải đặt tên cho hắn là Hâm!

    Bữa nọ, nhân trà đá say sưa, hắn bảo:

      - Tao có cái nầy, muốn cho mầy biết, dưng mầy phải thề, hông được tiết lộ cho mụ bà rằn vợ tao, hông là chết tao...