Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Gỡ dối tơ lòng thòng 3

Liu ý:   - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                   - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

      Anh Cẩm nhẽ giỏi đủ thứ!

  Há há há,

  Khen anh Cẩm, có mờ khen cả ngày!

  Còn có cái giề mờ anh Cẩm hông biết? 
  He he, đến anh Cẩm cũng chả biết!