Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Gỡ dối tơ lòng thòng 2

Liu ý:   - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                   - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há,


    Đếm xèng mỏi hết cả tay!
 
    Mần tư vấn tình cảm nhạy cảm, mỏi hết cả tay!

    Dưng mờ tuyền khách hàng xinh, mới c nhiệt tình, mới cả nhiều xèng, anh quên hết cả mỏi.

    Anh mần ngày mần đêm, quên cchết luôn he he...

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Gỡ dối tơ lòng thòng 1

Liu ý:   - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                  
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há,

    Chiển qua bên nầy, trà đá lỗ chỏng gọng!
 
    Chán đời, anh vác mđồ nghề, qua bên phây*, mở cơ sở 2, mần... tư vấn!
 
Hình chỉ có tính minh triết. Anh chôm ở đây.

    Khách đông nườm nượp nườm nượp.


    Anh bận từ sáng đến tối he he...

    Kiếm phết!

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Tám tháng Ba thả cóc yêu đương

 Liu ý:   - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                  
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há,

    Tám tháng Ba, lên phây tám với các bà các cô vui phết!

    Nhẽ còn dzui hơn ngồi bán trà đá bên nầy.

    Anh mang cóc sang cưa cẩm tán tỉnh, nhoằng phát đã dụ được mấy con cóc của các bà các cô bên bển về sống chung với cóc... mình he he.