Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Gái khoai Tây là dất hay tò mò...

Jul 26, 2011 10:15 AMPublicPageviews 36 31
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Anh có tên bạn thân.

     Hắn chỉ được cái mặt lẹp chai mới cả cưa cẩm giỏi mới cả hay... nói đúng mới cả...

Yêu lấy yêu để...

Jul 18, 2011 2:20 AMPublicPageviews 47 18
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)


    Cái sự yêu đương, ai chả thích he he! 

     Đã yêu rồi, ai chả hăng, ai chả xông vào yêu xả thân, yêu lấy yêu để!

Chiện yêu đương kể vung vít

Jul 9, 2011 7:16 AMPublicPageviews 30 24
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
            - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghênh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
(Từ chỗ này, nhảy búp phát xuống là xong, hết mọi đau khổ buồn bực he he. 
Nguồn ảnh: http://connectthedotsmovement.files.wordpress.com/2010/06/alone.jpg)
    Anh thật, trong vô vàn việc mần dồi tưởng chưa, chưa mần thì lát nữa mần, anh thích nhất có nhõn việc... YÊU, dù là thầm yêu trộm nhớ trên... net he he!

Khoai Tây dất hông pờ lai*

Jun 26, 2011 11:05 AMPublicPageviews 23 25
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả; 
          - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghênh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
   (Source: http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/01/2009010908313784/sovo-220.jpg)
    Liền ông khoai Tây nhát bỏ mẹ, lại hông pờ lai*. Trông to cao thế, mờ thằng nầu cũng sợ vợ một phép.

Chừng nầu mình giầu thì đừng hòng!...

Jun 20, 2011 9:19 PMPublicPageviews 24 27
Liu ý:  - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc  cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư
cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)


Trà hâm lại - Hàng đã bày bán từ 4/11/2010, giờ bí hàng, đem bày lại.

   Ầy dzà, 

   Nhiều ngày dồi, người vầu nhà mình càng ngày càng lèo tèo dần, lèo tèo dần.

   Buồn trần đời là buồn!

Bói như thần

Jun 7, 2011 9:49 PMPublicPageviews 16 37
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
     - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghênh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

Hàng đã bày bán ngày: 10:18 28-10-2010, giờ bày lại.
  
Há há há,

       Hôm dồi, cơm đang lành, phở (í nhầm, canh) đang ngọt, Số2 thình lình alô:

- "Anh yêu ơi, chủ nhật tới, mình đi Sơn Tây xem bói cô đồng Phúc đi anh? Em nghe nói cô ấy bói bổ cau chính xác cứ như dự báo thời tiết của Mỹ í!"


  
Bỏ mẹ dồi, anh chột dạ, không khéo lại có chiện gì đây!

Nhà quê chất phác thật thà #2

May 28, 2011 12:45 AMPublicPageviews 31 25
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng suy diễn nhiều, hại thận.)
       Xem Nhà quê chất phác thật thà #1 ở đây.
(Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Anh chôm ở đây.
http://nguyentl.free.fr/Public/Frassati/Nguoi_thuong_1955_2.jpg)
    Mãi vưỡn chưa đến tháng 8 mát Dời!
    Vưỡn chưa đến ngày Người Nhà Quê đem thằng Bười về thăm vợ, thăm cái Nhôn cái Nhồn.

Tìm bạn đời

May 14, 2011 2:07 PMPublicPageviews 46 51
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há,

    Già.
    Lẩm cẩm.
    Ngoan, ngồi nhà cả ngày.

    Hông la cà lêu lổng, hông lông bông trị lạc.
    Nhớ nhớ quên quên, mần dồi tưởng chưa mần, chưa mần thì lát nữa mần.

Nằm im

May 11, 2011 3:35 PMPublicPageviews 28 10
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

(Nằm im nhẽ là nằm ngủ ngoan dư lày?
Hình chỉ có tính chất minh họa. Nguồn ở đây.)

Tình hình là dất tình hình
Vàng Đô lên xuống lình xình, thấy kinh!

Đỏ tình thì đen bạc

Mar 14, 2011 1:59 PMPublicPageviews 40 76
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;         
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
(Lưu ý: Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Nguồn: somewhere on the net.)
    Anh có tên bạn thân.

    Hắn thông thái đủ mọi lãnh vực.