Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Yêu nhiều dứt khoát mần thơ hay

Jun 13, 2012 5:35 AMPublicPageviews 1177 48
Liu ý:  - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có
thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
Thơ hay cốt ở cái hồn
Hông có cái đó, có lồm ra thơ!

Muốn mần thơ hay chỉ cần yêu cật lực! Hình anh chôm ở đây.

Uýnh cầu lông

May 25, 2012 3:00 PMPublicPageviews 636 15
Liu ý:  - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có
thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
Chị em phụ nữ uýnh cầu
lông bay phấp phới trên đầu anh em...
 
Ảnh chỉ có tính minh họa, anh chôm trên mạng. 
    Há há há,
    Uýnh cầu lông - ham phết!
    Là anh nói bạn anh ham, chứ anh bán trà đá, biết giề cầu nào lông, cầu nào hông lông, ham hố giề đâu!

Bán trà đá rình Tình - Yêu

May 14, 2012 4:50 PMPublicPageviews 425 12
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.


(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    Há há há,
"Tình Yêu đến Em hông mong đợi gì
Tình Yêu đi Em hông hề hối tiếc..."*   
    Dưng nhẽ là Em thôi!
    Nhẽ là Tình Yêu Mèo - Gà thôi.
Liu ý: Ảnh chỉ có tính hù dọa. Nguồn: Somewhere on the Net.
    Nhẽ là Tình Yêu... dở hơi thôi he he!
    Chứ còn anh - Tình yêu đến anh trông, anh mong, anh đợi nhiều...

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Chữa bệnh mỏi kiểu người Tầu

Apr 7, 2012 9:45 AMPublicPageviews 670 31
Lưu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có
thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    Há há há,
    Mỏi.

    Anh mỏi quá.
    Đận này anh mỏi đứ đừ!
    Đứng bán trà đá cũng mỏi.
    Ngồi bán trà đá cũng mỏi.
    Nằm bán trà đá lại càng dất mỏi!

Chúc mừng Năm Mới!

Jan 22, 2012 3:45 PMPublicPageviews 145 26
Há há há,
Mừng Năm Mới Nhâm Thìn
Chúc bà con quán mìn (mình he he)
Người người khỏe như con Thìn
Yêu đương đừng phẩy nhịn
Hạnh phúc như trong... phin
Cười to như... nổ mìn
Xiền khuân về kìn kìn

Xài xả láng năm Thìn!
Há há há!

Gọi vốn mần ăn ngay và luôn

Jan 12, 2012 1:03 AMPublicPageviews 252 20
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
          - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    Há há há, 

     Lâu lắm dồi, mới thấy Nhồn ghé chơi. Cười thì thi dồi Lượm ơi!

Liu ý: ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: anh mượn đỡ ở đây.

    Anh mừng hết nhớn, nhẽ lại... phiu liu, nhẽ lại tình ái li kì dùng dợn...

Lạy Dời đừng bắt con phẩy yêu ông Gấu Bông!

Dec 15, 2011 4:47 PMPublicPageviews 180 47
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả; 
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng suy diễn nhiều, hại thận.)
(Chiện nầy, anh dành tặng Em Yêus!)
Thông bấu ngắn:
Anh Cẩm bị bạn bè
rủ đi lang thang giang hồ một hai ngày cho đỡ mỏi chưn. Trà đá anh để sẵn trong chai Coca trong chạn, cạnh chai Coca đựng nước mắm, mời các khách cứ tự dưng. Ngủ lại cũng được.
Khi anh về, em nầu vưỡn còn đang ngồi 8 ở quán, anh thề anh hứa anh đảm bảo, sẽ có thưởng một cái nầy rất to!
Yêu yêu yêu yêu!

    Há há há, 

     Anh có ông bạn thân. 

     Cũng lẹp chai ga lăng gần bằng anh. 

     Tính nết hắn cũng giống anh i sì, cũng dất thích yêu nhiều. 

     Bi giờ thì hắn đang khổ vì yêu, đang dất mệt mỏi vì yêu he he!

Thích ướt át...

Nov 27, 2011 6:29 AMPublicPageviews 191 30
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả; 
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng suy diễn nhiều, hại thận.)
    Há há há,

    Anh giờ dừ, lẩm cẩm mẹ dồi!

    Ngồi bán trà đá cả ngày, nhìn các gái xinh xinh lượn lượn lờ lờ, ra ra vào vào, tự dưng hay tưởng tượng, tự dưng thấy thích... mưa, mong mưa he he.

    Nắng hông ưa, lại mong mưa mới chết!?

    Thực ra, anh mong mưa là cũng có lý do.

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Nhồn buồn vì chồng lười

Nov 20, 2011 4:47 PMPublicPageviews 216 45
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng suy diễn nhiều, hại thận.)
   
   Hà hà hà,

   Nhồn, là người tình mình, người tình 10, Bồ #10.

   Nhồn vừa tròn fò tì fài ỳa ầu lờ đờ*. Nhồn già vừa vừa, tầm sồn sồn.

   Nhiều ngày dồi, Nhồn buồn.

   Nhồn buồn là buồn về đường chồng Nhồn.

Xem phin... tí dồi yêu đương cho mấu

Nov 8, 2011 11:59 AMPublicPageviews 180 30
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    Há há há,
    Xem phin nầy xong, căng cứng hết cả... người!
Thích nhất là lúc đâm vào
Dài to như thế mờ lao cái... oành
Bên nầy bên ấy tròng trành
Húc mạnh một cái dựt mình sướng tê!

Sao anh hông về chơi Sơn La?

Nov 5, 2011 8:04 AMPublicPageviews 79 11
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há,
    Hát theo điệu bài "Chào em cô gái... Sơn La":
"Xe đi Sơn La đang vù vù,...
Chợt nhìn phía trước có cái lối rẽ sao mà hay
Ta nên đi Sơn La nữa hông? Chào em..."

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Yêu đương ít ét ịt ẹt, cót két cọt kẹt...

Oct 29, 2011 4:00 AMPublicPageviews 144 15
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    Há há há,
    Bận.
    Bỏ bê kinh doanh... trà đá.
    Hông sợ mất
khách, chỉ sợ mất ly he he!
    Thôi thì đang hứng mần..., bốt đại quả cóc cũ yêu đương loãng mạn ít ét ịt ẹt:

Tìm lại các con... thất lạc

Oct 4, 2011 3:03 PMPublicPageviews 97 56
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    Há há há,
    Anh thật, anh hay ham vui, dất thiếu trách nhiệm!
    Đẻ chúng ra mờ hông nuôi - chẳng phẩy thiếu trách nhiệm thì là giề là giề?
    Công nhận anh hơi bị thiếu trách nhiệm!
    ...

Càng dũng cảm càng được thưởng nhiều

Sep 14, 2011 12:59 PMPublicPageviews 28 40
Lưu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thểchỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

(Nhà em Hoa Xinh ở bên nầy nầy)
    Há há há,

   
Hé rồ* là dững ông khoai Tây dũng cảm thi dồi.
    Hé rồ luôn dám hy sinh chỉ để đổi lấy một cái nho nhỏ.

    Hé rồ dất dũng cảm.
    Càng dũng cảm, hé rồ càng được thưởng nhiều dững cái nho nhỏ.

Thể dục thẩm mỹ lành và mạnh

Sep 7, 2011 1:53 PMPublicPageviews 27 11
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thểchỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há,
    Anh Cẩm bận quá hông ngồi bán trà đá được, các giai các gái tập thể dục thẩm mỹ tẹo cho... khỏe nha.
    Chẳng biết cái món én én tèng tèng nầy, nó khỏe cho dững bộ phận nầu, chỉ xem tập thôi, anh Cẩm cũng đã thấy... khỏe khỏe vài chỗ dồi!

Liền bà ngán nhất võ... mềm!*

Aug 8, 2011 1:53 PMPublicPageviews 53 45
Lưu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há, 

    Anh có tên bạn thân. 
     Hắn hiền như cục đất sét! 

     Cũng lẹp chai, cũng dẻo mồm, cũng ga lăng, cũng lấy vợ dất... xinh mới cả cũng...

 
    Giống anh i sì he he!


 
    Mỗi tội, mụ vợ hắn thì thôi dồi ghê gớm - dữ hơn cọp đẻ!

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Gái khoai Tây là dất hay tò mò...

Jul 26, 2011 10:15 AMPublicPageviews 36 31
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Anh có tên bạn thân.

     Hắn chỉ được cái mặt lẹp chai mới cả cưa cẩm giỏi mới cả hay... nói đúng mới cả...

Yêu lấy yêu để...

Jul 18, 2011 2:20 AMPublicPageviews 47 18
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)


    Cái sự yêu đương, ai chả thích he he! 

     Đã yêu rồi, ai chả hăng, ai chả xông vào yêu xả thân, yêu lấy yêu để!

Chiện yêu đương kể vung vít

Jul 9, 2011 7:16 AMPublicPageviews 30 24
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
            - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghênh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
(Từ chỗ này, nhảy búp phát xuống là xong, hết mọi đau khổ buồn bực he he. 
Nguồn ảnh: http://connectthedotsmovement.files.wordpress.com/2010/06/alone.jpg)
    Anh thật, trong vô vàn việc mần dồi tưởng chưa, chưa mần thì lát nữa mần, anh thích nhất có nhõn việc... YÊU, dù là thầm yêu trộm nhớ trên... net he he!

Khoai Tây dất hông pờ lai*

Jun 26, 2011 11:05 AMPublicPageviews 23 25
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả; 
          - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghênh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
   (Source: http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/01/2009010908313784/sovo-220.jpg)
    Liền ông khoai Tây nhát bỏ mẹ, lại hông pờ lai*. Trông to cao thế, mờ thằng nầu cũng sợ vợ một phép.

Chừng nầu mình giầu thì đừng hòng!...

Jun 20, 2011 9:19 PMPublicPageviews 24 27
Liu ý:  - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc  cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư
cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)


Trà hâm lại - Hàng đã bày bán từ 4/11/2010, giờ bí hàng, đem bày lại.

   Ầy dzà, 

   Nhiều ngày dồi, người vầu nhà mình càng ngày càng lèo tèo dần, lèo tèo dần.

   Buồn trần đời là buồn!

Bói như thần

Jun 7, 2011 9:49 PMPublicPageviews 16 37
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
     - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghênh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

Hàng đã bày bán ngày: 10:18 28-10-2010, giờ bày lại.
  
Há há há,

       Hôm dồi, cơm đang lành, phở (í nhầm, canh) đang ngọt, Số2 thình lình alô:

- "Anh yêu ơi, chủ nhật tới, mình đi Sơn Tây xem bói cô đồng Phúc đi anh? Em nghe nói cô ấy bói bổ cau chính xác cứ như dự báo thời tiết của Mỹ í!"


  
Bỏ mẹ dồi, anh chột dạ, không khéo lại có chiện gì đây!

Nhà quê chất phác thật thà #2

May 28, 2011 12:45 AMPublicPageviews 31 25
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng suy diễn nhiều, hại thận.)
       Xem Nhà quê chất phác thật thà #1 ở đây.
(Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Anh chôm ở đây.
http://nguyentl.free.fr/Public/Frassati/Nguoi_thuong_1955_2.jpg)
    Mãi vưỡn chưa đến tháng 8 mát Dời!
    Vưỡn chưa đến ngày Người Nhà Quê đem thằng Bười về thăm vợ, thăm cái Nhôn cái Nhồn.

Tìm bạn đời

May 14, 2011 2:07 PMPublicPageviews 46 51
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há,

    Già.
    Lẩm cẩm.
    Ngoan, ngồi nhà cả ngày.

    Hông la cà lêu lổng, hông lông bông trị lạc.
    Nhớ nhớ quên quên, mần dồi tưởng chưa mần, chưa mần thì lát nữa mần.

Nằm im

May 11, 2011 3:35 PMPublicPageviews 28 10
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

(Nằm im nhẽ là nằm ngủ ngoan dư lày?
Hình chỉ có tính chất minh họa. Nguồn ở đây.)

Tình hình là dất tình hình
Vàng Đô lên xuống lình xình, thấy kinh!

Đỏ tình thì đen bạc

Mar 14, 2011 1:59 PMPublicPageviews 40 76
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;         
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
(Lưu ý: Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Nguồn: somewhere on the net.)
    Anh có tên bạn thân.

    Hắn thông thái đủ mọi lãnh vực.

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Tình Yêu có cánh

May 2, 2011 2:02 PMPublicPageviews 45 23
Liu ý:  - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                   - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư
cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

Anh gửi cho Em Tình Yêu... có cánh...
Chẳng biết yêu Anh, Em để nó ở đâu?
(Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Anh chôm ở đây.)

Mình vì mọi nguời

Apr 26, 2011 2:35 PMPublicPageviews 18 24
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng suy diễn nhiều, hại thận.)

Liu ý: Chiện chống chỉ định với phụ nữ có thai và đang cho con bú.
(Liu ý: ảnh chỉ có tính chất minh họa. Nguồn ở đây.)

    Hồi sinh viên chai chẻ, anh phẩy sống xa nhà nhiều năm.

    Đám bọn anh, mấy thằng thanh niên háo hức, ngựa non thích đá, tuyền chưa vợ, buồn thì thôi dồi.

Tế nhị

Apr 19, 2011 1:10 PMPublicPageviews 19 0
Lưu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

(Mời bạn gái cafe, phẩy ngồi thế nầy, tay phẩy để dất tế nhị thế nầy. Nguồn ảnh: ở đây.)
     
    Tế nhị là dư lào?

    Anh bán trà đá, biết giề đâu he he!

Yêu? - Hông yêu?

Apr 4, 2011 2:05 AMPublicPageviews 39 32
Lưu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                  
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng suy diễn nhiều, hại thận.)


Ảnh chỉ có tính... hù dọa, hông liên can giề đến yêu đương. Nguồn: somewhere on the net.
    Yêu?
    Hông yêu?
    Hông yêu?
    Yêu?

    Yêu cũng dở, mờ hông yêu... cũng dở...

Hông thích mới lạ mới là lạ

Apr 1, 2011 3:44 AMPublicPageviews 26 16
Lưu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng suy diễn nhiều, hại thận.)

Nguồn ảnh: somewhere on the net.
       Anh có tên bạn thân.
    Cha nầy, dất buồn cười.
    Cái gì cũng thích phẩy thật mới, thật lạ.

Chiện chăn gối

Mar 26, 2011 12:43 PMPublicPageviews 34 27
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

Chăn gối thế nầy, mờ đòi yêu nhau ngàn năm tỉ năm hở Dời!?
Lưu ý: Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Nguồn ở đây.
     Há há há,

     Chiện chăn gối - đừng có đùa nha!

     Đừng tưởng dễ mờ chủ quan nha!

Ngậm ngùi nhớ trym xưa

Mar 10, 2011 3:29 AMPublicPageviews 61 43
Lưu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)


(Ảnh: somewhere on net anh quên dồi.)
    Há há há,
    Hồi nầy, trà đá ế ẩm, chả hiểu sao, anh dất hay nhớ đến trym xưa.

    Thì lại có cảm giác vừa hào hứng hào hứng, lại vừa bùi ngùi bùi ngùi.

    Thế mới lạ!

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Yêu vượt rào

Mar 9, 2011 12:34 AMPublicPageviews 36 58
Liu ý:   - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                  
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

(Hàng đã bày bán từ 3/3 dưng vì "sự cố" 8/3 nên phẩy tạm cất đi. Giờ anh lại mang ra bày lại cho... đẹp he he.)

    Há há há,
    
    Khi anh vừa ra đời, còn đang ngỡ ngàng với Đời, còn đang khóc ầm ĩ vì... sợ, thì đã có chữ Đào Hoa* mờ mờ ngay giữa trán.

    Các cụ bẩu ấy là anh có số Đào Hoa.


      Ấy là mãi lúc anh sắp lấy vợ, anh mới nghe bố anh kể lại thế thôi, chứ ngay lúc đang khóc í, sợ bỏ mẹ, anh biết đâu, nhớ gì đâu!
Liu ý: ảnh chỉ có tính chất... khoe khoang. Anh chôm trên net tại gucphatralien.cơm

Tám tháng Ba*

Mar 7, 2011 12:54 AMPublicPageviews 13 31

 
    Thưa các Quý Bà,

    Thưa các Quý Cô,


    Thưa các Quý Tiểu Thư... 

       xinh đẹp!
Hôm nay ngày Tám tháng Ba
Anh Cẩm xin được thiết tha chầu mầng!

    Anh xin phép hông dùng tiếng khoai Tây - chỉ được cái sang trọng giả dối khách sáo, mờ sẽ dùng tuyền tiếng khoai Ta**, để gửi đến các Quý Bà, Quý Cô, Quý Tiểu Thư vài nhời chưn thành.

Liền ông ta khi nầu hạnh phúc?

Feb 28, 2011 2:00 AMPublicPageviews 15 23
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
               
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    Há há há,
      
    Nhẽ có 3 tình huống mần liền ông ta hạnh phúc?

Một: Khi sư tử ngồi nhà
Hai: Khi sư tử bỏ nhà đi chơi
 Ba: Sư tử giận tơi bời
Ở nhà còn sướng, đi chơi - quá hoành!
    Hề hề hề!

Lên chức

Feb 20, 2011 9:51 AMPublicPageviews 32 55
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
     Há há há,

Đang ngồi đuổi duồi
Tính mần thơ chuối
Chợt bạn á lồ
Đến ngay ... nhế nhế!

Gặp nhau tay bắt
Mặt mừng vui ghê
Diệu rót ê chề
Đến giờ còn phê!

Hề hề hề hề,

    Anh có thằng bạn thân.

Băng khoăng nghiêm chỉnh: Biên văn có khó?

Feb 16, 2011 9:39 AMPublicPageviews 9 27
Lưu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
   Dững băng khoăng nầy, anh biên lâu lắm dồi, hồi mới có phong trào chơi lốc: Biên văn cho người đọc, hông phẩy cho mình - có khó không nhỉ?
   Nhiều năm dồi, giờ vưỡn băng khoăng, lại đang lúc lười biên, anh lôi ra bốt đại lên đây, xem có ai có tâm trạng băng khoăng như mình hông.
***********
    Há há há,

    - Văn mầy thế nầy, chả trách chẳng tró nầu buồn đọc! Có đưa lên lốc, cũng chẳng đứa nầu nó thèm còm! Lại có mùi, lẩm cẩm bỏ mẹ!...

Gửi uồi vầu thơ cho Em

Feb 10, 2011 2:33 PMPublicPageviews 121 29
Liu ý:   - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                  - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
(Quả Cóc nầy là anh mần theo ý thích của em N. xinh yêu.)

     Há há há,
     Em muốn anh mần quả thơ có nhiều uồi (vần uồi).

     Nghĩa là, phẩy gửi, phẩy dét nhiều... uồi vầu trong thơ cho Em!?
     Vừa dễ vừa khó he he!

Yêu và nếm mùi... Đau khổ

Feb 7, 2011 12:07 PMPublicPageviews 13 23
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há,   
    Anh thật, là đàn ông, ai chẳng hoa lá cành!

    Anh đã yêu nhiều, và tức nhiên, đã hông ít khổ đau.

 
   Lâm ly.

    Bi đát!

Khúc Đông

Jan 10, 2011 2:03 AMPublicPageviews 14 64
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng suy diễn nhiều, hại thận.)

Nhìn nè nhìn nè.!
Tình Yêu Mùa Đông mong manh mỏng mảnh chưa nè. Nắng lên nhẽ tan hết he he?:


     Một lần, ghé chơi nhà em Vy Xinh, thấy em mần bài thơ Khúc Xuân hay quá, anh tức... cảnh, thả luôn con cóc Khúc Đông vầu nhà em í dồi chuồn lẹ.

Chúc mừng Năm Mới

Dec 29, 2010 1:34 AMPublicPageviews 8 38

    Há há há,
  
    Lấy đi... en... Chén... tè lè mén... sờ!

    He he he, hông phẩy là lấy cái gì chén đâu nha.

    Là anh chơi quả tiếng khoai Tây mở đầu cho nó hoành thôi nha.

    Thưa các Quý Bà, thưa các Quý Ông!

Anh hông thích Năm Mới*

Dec 25, 2010 12:17 PMPublicPageviews 12 42
Lưu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

Happy New Year!
Chúc Mừng Năm Mới!

    Năm Mới đang gần đến đuýt dồi, mỗi ngày một gần thêm...

    Chúc thì cứ chúc thế thôi, chứ anh thật, anh... hông thích Năm Mới!

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Tin đồn

Dec 20, 2010 2:30 PMPublicPageviews 12 79
Kỳ nầy, thử bắt chước mấy em Điêu, Thỉ, Cố..., chờ đủ 100 còm dồi mới bốt tiếp. Chả biết có được nổi chăm hông ta?
--------------------------------------- 
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)


    Há há há,

    Bi giờ, hông hiểu sao, lắm tin đồn thế!?

    Tuyền dững tin đồn chính xác, chết nguời hông à.

    Anh ham sống sợ chết, nghe tin đồn, sợ bỏ mẹ!