Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Hoành (Tiêu chẩn chọn chồng?)

Nov 9, 2012 9:35 AMPublicPageviews 294 18
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;         
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
(Hàng đã bày bán từ Nov 2, 2010 5:13 AM, giờ bày lại cho mới cửa hàng. Mong các gái yêu giai quý uýnh cho chữ Đại Xá.)

    Há há há,
     Anh có tên bạn thân.

   Trông hắn rất hoành, y sì anh Ràng Đông Lành, hay Chym Đang Sun, trong phin tình cảm Hàn Quốc.


   Mỗi tội hắn cứ long đong lận đận đường tình diên, nghĩa là tình diên trắc trở!...