Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Yêu nhiều dứt khoát mần thơ hay

Jun 13, 2012 5:35 AMPublicPageviews 1177 48
Liu ý:  - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có
thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
Thơ hay cốt ở cái hồn
Hông có cái đó, có lồm ra thơ!

Muốn mần thơ hay chỉ cần yêu cật lực! Hình anh chôm ở đây.

Uýnh cầu lông

May 25, 2012 3:00 PMPublicPageviews 636 15
Liu ý:  - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có
thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
Chị em phụ nữ uýnh cầu
lông bay phấp phới trên đầu anh em...
 
Ảnh chỉ có tính minh họa, anh chôm trên mạng. 
    Há há há,
    Uýnh cầu lông - ham phết!
    Là anh nói bạn anh ham, chứ anh bán trà đá, biết giề cầu nào lông, cầu nào hông lông, ham hố giề đâu!

Bán trà đá rình Tình - Yêu

May 14, 2012 4:50 PMPublicPageviews 425 12
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.


(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    Há há há,
"Tình Yêu đến Em hông mong đợi gì
Tình Yêu đi Em hông hề hối tiếc..."*   
    Dưng nhẽ là Em thôi!
    Nhẽ là Tình Yêu Mèo - Gà thôi.
Liu ý: Ảnh chỉ có tính hù dọa. Nguồn: Somewhere on the Net.
    Nhẽ là Tình Yêu... dở hơi thôi he he!
    Chứ còn anh - Tình yêu đến anh trông, anh mong, anh đợi nhiều...