Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Tám tháng Ba thả cóc yêu đương

 Liu ý:   - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                  
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há,

    Tám tháng Ba, lên phây tám với các bà các cô vui phết!

    Nhẽ còn dzui hơn ngồi bán trà đá bên nầy.

    Anh mang cóc sang cưa cẩm tán tỉnh, nhoằng phát đã dụ được mấy con cóc của các bà các cô bên bển về sống chung với cóc... mình he he.