Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Ngày Xuân thử bàn chiện ẩm thực

Feb 25, 2011 1:08 AMPublicPageviews 12 35
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

Gần Tết dồi, chiển qua bên nầy buôn bán ế ẩm, buồn nẫu!
Bao nhiêu cô, bao nhiêu bà sồn sồn "bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ"...
Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!
Chả có hứng tếu táo, thôi thì giở món cũ ra bày lại cho... lạ mắt vậy.

(Ảnh chỉ có tính chất hù dọa, nguồn somewhere on net)
    Há há há,    
Tiết Xuân đà phơi phới,
Tình Xuân càng như mới!
Diệu rót càng miên man,
Yêu Đương càng lơi lả!
Nằm bàn chiện ẩm thực
Nhẽ lại càng loãng mạn?