Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Lại một mối tình lướt nhẹ qua đời anh

Liu ý:   - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                  
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
 

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

     Há há há,

     Có mối tình nào lướt qua đời ta, mờ chả để lại chút dấu vết nào?

     Chả để lại một tẹo bâng khuâng, tiếc nuối nào?

     Anh dám chắc hông có!