Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Lắm mối tối nằm không

Jul 26, 2012 3:06 PMPublicPageviews 721 75
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả; 
         - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
Hàng đã bày bán từ 04/1/2011, giờ bày lại chống móm. Mong khách trà đá đại xá.
 
Ai đồn lại xì lịp ơ lồn*. Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: somewhere on the net.
    Há há há,   
    Anh có tên bạn thân.

    Giờ vưỡn đang độc thân.
    Hắn đẹp chai thì thôi dồi, nhẽ phải gấp đôi anh.
    Đẹp chai cứ như thể anh gì mờ Chym Đang Sun, tài tử xi nê bên xứ Củ Sâm vậy.