Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Mới B.T. thế - thì có giề mờ tự hào!

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
            Há há há,

     Anh Cẩm có tên bạn thân, thân lắm!

    Chơi với nhau từ hồi còn ở he he truồng... (nói ra ngượng chết được he he!)