Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Yêu thực lòng và Yếu Lòng

Liu ý:   - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
                  
- Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há,
Yêu nhau dồi cũng chia tay
Dưng mờ nhiều lúc cũng hay yếu lòng...
Yêu đương liên hoan chia tay. 
 Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: anh chôm somewhere trên net.
    Anh có số Đào Hoa.

    Là vì khi vừa ra đời, anh đã có chữ Đào Hoa mờ mờ ngay giữa trán.

    Thế nên bi giờ, anh cứ yêu vung cả tăng tít lên...
 
    Yêu trên net, trên phây* thôi - thì có mất giề đâu!

    Dưng mờ anh thật, yêu đương bi giờ, khác yêu đương hồi xưa một Dời một Vực...