Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Yêu đương ít ét ịt ẹt, cót két cọt kẹt...

Oct 29, 2011 4:00 AMPublicPageviews 144 15
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    Há há há,
    Bận.
    Bỏ bê kinh doanh... trà đá.
    Hông sợ mất
khách, chỉ sợ mất ly he he!
    Thôi thì đang hứng mần..., bốt đại quả cóc cũ yêu đương loãng mạn ít ét ịt ẹt:

Tìm lại các con... thất lạc

Oct 4, 2011 3:03 PMPublicPageviews 97 56
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
    Há há há,
    Anh thật, anh hay ham vui, dất thiếu trách nhiệm!
    Đẻ chúng ra mờ hông nuôi - chẳng phẩy thiếu trách nhiệm thì là giề là giề?
    Công nhận anh hơi bị thiếu trách nhiệm!
    ...

Càng dũng cảm càng được thưởng nhiều

Sep 14, 2011 12:59 PMPublicPageviews 28 40
Lưu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thểchỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

(Nhà em Hoa Xinh ở bên nầy nầy)
    Há há há,

   
Hé rồ* là dững ông khoai Tây dũng cảm thi dồi.
    Hé rồ luôn dám hy sinh chỉ để đổi lấy một cái nho nhỏ.

    Hé rồ dất dũng cảm.
    Càng dũng cảm, hé rồ càng được thưởng nhiều dững cái nho nhỏ.

Thể dục thẩm mỹ lành và mạnh

Sep 7, 2011 1:53 PMPublicPageviews 27 11
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thểchỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há,
    Anh Cẩm bận quá hông ngồi bán trà đá được, các giai các gái tập thể dục thẩm mỹ tẹo cho... khỏe nha.
    Chẳng biết cái món én én tèng tèng nầy, nó khỏe cho dững bộ phận nầu, chỉ xem tập thôi, anh Cẩm cũng đã thấy... khỏe khỏe vài chỗ dồi!

Liền bà ngán nhất võ... mềm!*

Aug 8, 2011 1:53 PMPublicPageviews 53 45
Lưu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.

(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há, 

    Anh có tên bạn thân. 
     Hắn hiền như cục đất sét! 

     Cũng lẹp chai, cũng dẻo mồm, cũng ga lăng, cũng lấy vợ dất... xinh mới cả cũng...

 
    Giống anh i sì he he!


 
    Mỗi tội, mụ vợ hắn thì thôi dồi ghê gớm - dữ hơn cọp đẻ!