Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Về với duộng đồng?

Sep 14, 2012 2:30 PMPublicPageviews 552 20
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;         
         - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

    Há há há,

    Hôm dồi, đang ngồi ngáp vặt đuổi duồi thì Nhồn ghé chơi.

    Thấy anh trà đá ế ẩm, Nhồn trách:
- Anh, càng dừ càng... lẩm cẩm bỏ mẹ!

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Hoành (Tiêu chẩn chọn chồng?)

Nov 9, 2012 9:35 AMPublicPageviews 294 18
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;         
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
(Hàng đã bày bán từ Nov 2, 2010 5:13 AM, giờ bày lại cho mới cửa hàng. Mong các gái yêu giai quý uýnh cho chữ Đại Xá.)

    Há há há,
     Anh có tên bạn thân.

   Trông hắn rất hoành, y sì anh Ràng Đông Lành, hay Chym Đang Sun, trong phin tình cảm Hàn Quốc.


   Mỗi tội hắn cứ long đong lận đận đường tình diên, nghĩa là tình diên trắc trở!...

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Tiêu chẩn chọn dzợ

Aug 23, 2012 10:36 AMPublicPageviews 1063 71
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;         
         - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

Liu ý: ảnh chỉ có tính chất giáng họa. Nguồn: ở đây 
     Há há há,
    Chiện nầy, anh nghe bạn anh kể lại.
    Bạn anh, lại nghe một ông bạn nữa kể lại.
    Thế mới tài!
    Ông bạn nầy, có nghe ông nầu kể lại nữa hông, thì anh biết đâu.
    Loằng ngoằng dây điện, li kỳ dùng dợn hông?
    Há há há!

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Lắm mối tối nằm không

Jul 26, 2012 3:06 PMPublicPageviews 721 75
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả; 
         - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
Hàng đã bày bán từ 04/1/2011, giờ bày lại chống móm. Mong khách trà đá đại xá.
 
Ai đồn lại xì lịp ơ lồn*. Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: somewhere on the net.
    Há há há,   
    Anh có tên bạn thân.

    Giờ vưỡn đang độc thân.
    Hắn đẹp chai thì thôi dồi, nhẽ phải gấp đôi anh.
    Đẹp chai cứ như thể anh gì mờ Chym Đang Sun, tài tử xi nê bên xứ Củ Sâm vậy.