Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Nhồn buồn vì chồng lười

Nov 20, 2011 4:47 PMPublicPageviews 216 45
Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh. 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng suy diễn nhiều, hại thận.)
   
   Hà hà hà,

   Nhồn, là người tình mình, người tình 10, Bồ #10.

   Nhồn vừa tròn fò tì fài ỳa ầu lờ đờ*. Nhồn già vừa vừa, tầm sồn sồn.

   Nhiều ngày dồi, Nhồn buồn.

   Nhồn buồn là buồn về đường chồng Nhồn.


   Chồng Nhồn người làng Đà Bình**.

   Hồi
Đà Bình còn đùng đùng đoàng đoàng, Nhồn thề tìm chồng người Đà Bình, sùng chàng là người Đà Bình, ngày đùng đoàng vài mười lần, Nhồn sường!

   Từ ngày
Đà Bình ngừng đùng đoàng, nhà chồng Nhồn nghèo dần nghèo dần, chồng Nhồn thì xìu dần xìu dần***.

   Nhà Nhồn làm nhiều, mờ còn nghèo!

   Nhà chồng Nhồn làm vừa vừa, thì càng nghèo, nghèo bằng vài lần nhà Nhồn.

   Giờ thì chồng Nhồn, ngoài nghèo, còn ù lì, còn lười!

   Hồi chàng về nhà Nhồn làm chồng, chàng mần nghề vườn.

   Ngừng đùng đoàng dồi, thì ngoài nghề mần vườn, chàng
Đà Bình còn đòi mần nghề giề nghề giề?

   Hàng ngày, từ tờ lờ mờ, là chồng Nhồn rời nhà dồi.

   Chồng Nhồn rời nhà tìm vào vùng nào, mần gì? - Nhồn nào tường!

   Chiều, chồng Nhồn về, trần sì, nào cầm gì về nhà, nào cầm đồng nào, hào nào về nhà!

   Còn Nhồn, Nhồn mần hàng quà tầm tầm, ngồi cùng vài hàng lèo tèo đầu đường, gần nhà mình.

   Nhồn nghèo, hàng quà Nhồn tầm tầm, mờ Nhồn mời chào thì xời lời xời lời, nhiều người ngồi hàng Nhồn.

   Thường, về chiều là mình mò hàng Nhồn, làm vài đồng quà, nhìn Nhồn dòn dòn, hồng hồng, tình tình, mình bồn chồn bồn chồn...

   Ngày mình vừa làm nhà, người vào còn lèo tà lèo tèo, buồn, mình mời Nhồn vào dùng trà.

   Nhồn vào, trèo giường mình ngồi, rồi Nhồn nhìn nhìn nhà mình, cười hề hề hề hề:

   - Nhà đoàng hoàng nhề, nhà đoàng hoàng nhề! Hề hề hề hề...

   Nhồn nhìn mình đằm đuồi,
còn mình thì bần thà bần thần ngồi nhìn Nhồn. Mình và Nhồn cùng buồn cười, cùng cười hề hề hà hà.

   Rồi thì nào chờ mình mời nhiều lần, chiều nào Nhồn đều vào dùng trà cùng mình.

   Ngày, Nhồn ngồi hàng nhiều dồi, chiều vào nhà mình là Nhồn thèm nằm, mà nằm liền à.

   Nhiều lần Nhồn vào, Nhồn nằm giường mình,
vừa dùng trà cùng mình, vừa nhìn mình chằm chằm chằm chằm. Người Nhồn hồng hồng hồng hồng, tình tình tàng tàng, làm mình càng bần thà bần thần, bồn chà bồn chồn, bồn là bồn l`n...

  
Dùng trà cùng mình nhiều lần dồi, giờ thì Nhồn dùng gì thì dùng, mần gì thì mần, mình tùy Nhồn.

   Nhà mình thành nhà Nhồn từ hồi nào hồi nào dồi, hì hì!
 
...

   Giờ, nhìn Nhồn buồn, mình buồn cùng Nhồn.


   Ừa thì chồng Nhồn nghèo!

   Ừa thì chồng Nhồn ù lì!

   Thì Nhồn đành!

   Đằng này!

   Chiều hàng ngày, tàn hàng dồi, Nhồn về nhà, thì chồng Nhồn về từ đời nào đời nào dồi.

   Chồng Nhồn thường nằm dài giường, nhìn nhìn Nhồn, dồi nhìn nhìn trần nhà cười cười. Chồng Nhồn buồn buồn...

   Nhìn chồng nằm buồn buồn, Nhồn càng buồn.

   Nhiều ngày dồi, tình hình là chồng Nhồn càng ngày càng buồn, càng tồi.

   Về nhà, chồng Nhồn trèo giường liền.
Giờ, ngoài nằm dài nhìn nhìn trần nhà, chồng Nhồn còn cười cười cười cười. Nhồn nằm liền kề bừng bừng phừng phừng, mờ chồng Nhồn tuyền nằm nhìn trần nhà cười cười, nào thèm nhìn gì Nhồn, cười giề Nhồn!

   Nhìn chồng tuyền nằm dài nhìn trần nhà cười cười,
nào thèm mần gì mần gì Nhồn, Nhồn buồn càng buồn.

   Chồng Nhồn nghèo!

   Chồng Nhồn ù lì!

   Chồng Nhồn còn lười, chồng Nhồn còn là người tình lười!

   Chồng Nhồn - chàng người
Đà Bình - ngừng đùng đoàng dồi, ngừng dồi!

   Đời chàng từ giờ này buồn dồi buồn dồi, còn gì buồn bằng buồn nầy!?
   ...

   Hàng ngày, mình cầu, là mèn****, dù nghèo, dù ù lì, đừng người nào lười cùng chồng Nhồn, lười bằng chồng Nhồn.

   Là vì mèn mờ lười, là nhiều người đàn bà buồn!

   Bà nào đồng tình cùng mình thì giờ tày lào!?
   ...

   Ngày dồi ngày, ngày dồi ngày, Nhồn nghèo hoàn nghèo. Nghèo dồi còn buồn vì chồng lười, mờ giờ thì Nhồn vừa vào thời kỳ hồi... hè, về chiều, người Nhồn thường bừng bừng phừng phừng dồi!

   Vài lần dồi, Nhồn còn tìm đường mần liều.

   Nhờ mình, mờ giờ, Nhồn hồi dần, hồi dần dồi.

   Nhồn còn buồn chồng Nhồn.

   Nhồn buồn đời Nhồn.

   Nhồn buồn... buồn nhồn!

   Hà hà hà!

(Anh thật, lần nầy mờ vưỡn còn vắng khách như hôm qua, là anh cho cái lều nầy mồi lửa, nhá! Há há há...
Đốt xong quán, là anh về quê vui thú điền viên liền, hông thèm đòi hỏi Đ. và CP. phải đãi ngộ giề! Hề hề hề...)
_____________________________________
*fò tì fài ỳa ầu lờ đờ = fourty five years old = 45 tuổi. Bạn anh bẩu thế. Anh dùng thêm tiếng Tây cho văn thêm luỵch sự và sang trọng.

**Bình Đà: xưa có nghề làm pháo nổi tiếng. Nhồn thề lấy chồng người Bình Đà, là vì hồi mới dậy thì, Nhồn đã rất ngưỡng mộ pháo Bình Đà, đã to lại còn nổ giòn, nổ đều.
***xìu dần: ý là chồng Nhồn làm ăn kém dần.
****mèn: tiếng Inh lít kêu là man = đàn ông. Bạn anh bẩu thế.
 • PHẠM BÁ CHIỂU
  Nhồn buồn mà entry lại rất vui đó ạ
 • Điếc không sợ súng
  hé hé hé.. cái còm tui lão quăng đâu mất tiu òi lão Lẩm Cẩm.. hé hé hé....
 • LC-Langbiang
  Đọc Nhồn mà thầy mòi nhừ!Đùng là già lầm cầm.Hì hì...Hi!
  • Gia_lamcam
   Há há há, Lẩm cẩm hông lẩm cẩm hông? Ghé chơi thường nha Ương Xinh. Há há há!
 • LC-Langbiang
  Đọc Nhồn mà thầy mòi nhừ!Đùng là già lầm cầm.Hì hì...Hi!
 • Nơi Ấy Bình Yên
  l   há há há,miệng đọc mà bụng rung rinh,chúc Cẩm cuối tuần zui,khoẻ,vít nhìu entry nữa cho mọi người pể bụng,he heeeeeeeee.
  • Gia_lamcam
   Há há há,
   Chầu chầu lồng chí Yên ghé chơi nha.
   Anh vừa ghé nhà lồng chí dồi. Lồng chí bẩu Nơi Ấy Bình Yên , mờ anh hông sâu ngồi yên đọc chiện giề được đâu he he.
   Là vì bên nhà lồng chí nhiều thứ nhấp nha nhấp nháy quá, ngồi chơi tẹo mờ cứ bùng phát chỗ nầy dồi lại lóe phát chỗ kia, xung quanh cứ chốc lại lóe chốc lại bùng, mần anh nhột lắm nhột lắm!
   Ghé chơi thường nha.
   Há há há!
 • HOA KHÔNG QUÊN
  @
  Há há há, Nẻ Xinh giờ "ghê" nhở! Ghé quán chê một câu xong dồi về, cứ như thể các "anh ở trên" xuống thăm cơ sở vậy! Há há há! thông củm nhé, Nẻ đang tập làm quan há há há, yêu cẩm chít đi được í há há há
  • Gia_lamcam
   Há há há, Nẻ Xinh tập mần quan thì cứ tập với lồng chí chồng ở nhà thôi nha. Qua đây tập làm quan với anh Cẩm là anh Cẩm quật cho nát khu vực... đích ra đới! Anh cũng yêu Nẻ Xinh quá! Há há há!
 • SONGDAIDUONG.HVT
  Em sang thăm anh đây. Chúc anh luôn dzui dzẻ như thế này mãi nhé 
  • Gia_lamcam
   Há há há, Chầu chầu lồng chí Sóng ghé chơi. Lâu ngày quá lâu ngày quá! Thành thành lồng chí, ghé chơi thường nha. Há há há!
 • Cúc quỳ
  Há há, nhà em ko có điều kiện thế đâu. Em mún đi học cao học lắm mà ngại bố mẹ phải nuôi nên hông dám xin đi học cơ lão cẩm ạ. Lão ạ, trên em trình độ tiếng anh của cả người dạy và người học rất kém. Sở giáo dục đòi hỏi giáo viên dạy tiếng anh cấp 3 thi đủ điểm đỗ ielts hay toefl mới được dạy. Nhưng cả tỉnh, có ai đỗ đâu. Em cảm ơn lão đã động viên.Mà em thi thử toeic( chứng chỉ tiếng anh dùng trong nước) mới được >400 1 tí thui. Há há, cỡ được hơn 400 toefl thì khỏe quá rùi. ^^ Mới đầu em không biết thông tin lão nói nên đã mua 1 bộ toefl về học rùi. Khi biết được thì cũng kệ vì em học để bít mà. Ừm, em vào trang lão đã giới thiệu cho. Em thấy thích lão ạ. Em cảm ơn lão lần nữa nhé. Mong lão nhàn hơn một xíu để biên entry hài. Mỗi lần vào nhà lão em buồn cười lắm!
  • Gia_lamcam
   Em ở tỉnh nào mà có vẻ "vùng sâu vùng xa thế"? Anh không rõ học TOEIC, TOEFL và thi thế nào, chứ thi IELTS khá khó. Chính sách nhập cư của Úc mấy năm gần đây có thắt chặt hơn trước. Sinh viên và những ai muốn học tập hoặc định cư tại Úc hoặc New Zealand bắt buộc phải pass IELTS. Học ngoại ngữ, đã định học từ nào thì em nên học thật thuộc lòng, thật nhuần nhuyễn cả một câu có cái từ ấy , sao cho có thể nhắc lại câu ấy làu làu. Hiểu rõ nghĩa câu ấy và cả ngữ cảnh (context) của nó rồi, sau này em rất dễ dàng thay cái từ ấy bằng một synonym hoặc một antonym khác. Moreover, thuộc lòng cả một câu sẽ giúp em improve các kỹ năng nghe và nói rất nhiều. Đúng là độ này anh có bận hơn, chẳng có thời gian để biên chuyện gì cho ra đầu ra đũa nữa. Qua anh thường xuyên nha. Yêu em nhiều nhiều.
 • HOA KHÔNG QUÊN
  ui nhà cửa gì mà cũ mèm, sơn lại đi cẩm!
  • Gia_lamcam
   Há há há, Nẻ Xinh giờ "ghê" nhở! Ghé quán chê một câu xong dồi về, cứ như thể các "anh ở trên" xuống thăm cơ sở vậy! Há há há!
 • Cúc quỳ
  Em cảm ơn anh cẩm. Chắc tại em học từ mới mà không dùng cũng không nói nên chậm tiến. Đúng là nghe toàn thấy họ nuốt âm. Hì hì, chắc em chỉ hơn 400 1 tẹo khi thi toeic thui. Em mún mình thi được toefl lắm. Em học và dạy môn sinh. Nhưng em thích tiếng anh cực mà em cũng thấy cũng cần biết ngoại ngữ. Em sẽ học theo cách anh cẩm bảo. Em cảm ơn anh, một người thầy vui tính
  • Gia_lamcam
   Em thi TOEIC mà được > 400 thì cỡ Intermediate, cũng khá rồi. Cố gắng lên. Thi TOEFL dành cho sv đi du học Mỹ, còn IELTS thì dành cho sv du học Úc và New Zealand. Yêu yêu yêu yêu.
 • Cúc quỳ
  Há há, đọc entry buồn cười roài, đọc giả nhời còm của lão còn buồn cười hơn. À, anh cẩm ơi, a dạy em bí quyết học tiếng anh mới???Em thích môn này lắm. Em không ở nơi có trung tâm ngoại ngữ như các thành phố lớn nên em phải tự học. Với lại giờ em đi làm rồi nên ngày nào cũng cố  ngày học thêm 5 từ mới, thi thoảng không soạn bài em cũng có làm bài tập ngữ pháp, cũng cố nghe nhưng cứ như vịt nghe sấm ý anh ạ. Em thấy mình học cứ chậm tiến thế nào ấy. Mí lị em cũng không giỏi. Em sang hỏi anh cách học, anh dạy em cách học với. Em thank a trước
  • Gia_lamcam
   Ừa, có thời gian thì nên học tiếng Anh em à. Học ngoại ngữ chắc cũng chẳng có bí quyết gì đâu, vấn đề là ở quyết tâm của mỗi người thôi. Mà em học đến trình độ nào rồi? Em thử vào mấy trang này xem có hợp không: Chỗ này , chỗ này và chỗ này . Ngữ pháp thì vào chỗ này xem sao . Các khóa dạy ngoại ngữ ở các trường bên Tây, ví dụ bên Úc, nó dạy mấy kỹ năng Writing, Listening, Speaking, Reading và Grammar + Vocabulary riêng thành các môn khác nhau và test (thi) khác nhau. Môn nào cũng quan trọng như nhau. Em chỉ học Grammar và học từ mới (kiểu học ở VN), chắc chưa đủ, vì em có học từ mới cũng chưa chắc đã sử dụng được các từ ấy để viết hoặc nói thành câu hoàn chỉnh, chứ đừng nói gì đến nghe. Nghe là khâu khó nhất. Bọn Tây nói nuốt hết từ và mình hiểu được chính là nhờ có trọng âm nó nhấn ở các từ và intonation (ngữ điệu) mà thôi. Các trang web của BBC và VOA (đài tiếng nói Hoa kỳ) có các bài học rất tốt. Chúc em thành công. Yêu yêu.
 • nguyetquynh
  Cảm ơn éntri của Cẩm iu, mãi lo tập trung mà quên đi cái loa được mở hết cở ngay bên cạnh trong buổi hội nghị.
  • Gia_lamcam
   Há há há, Cứ vào quán anh mờ ngồi trà đá nhẽ còn bổ hơn hội nghị đấy Khô Xinh yêu ợ. Há há há!
 • ĐÔNG HẢI
  gớm, đặt tên nhân vật (Nhồn) gì mà khó thế, vừa đọc vừa sợ nhầm, tréo quai hàm ...
  • Gia_lamcam
   Há há há, Lồng chí Ngan thấy Nhồn khó đọc thì cứ đọc bừa sang Mồn hay L.'n giề đới, có ai cấm lồng chí đâu nhờ? Như
   anh nè, anh biên trong chiện là Nhồn, chứ thực ra, trong đầu
   anh cứ nghĩ về cái giề anh thích thì ai làm giề được anh tốt he he! Há há há!
 • DragonFly
  Nhanh thật, nhoằng cái đã 1 niên trôi qua, mới ngày nào còn thi thố vào Cẩm Hói về cái vụ Boỳ vớ vẩn bên quán Bựa.  Bây giờ Cẩm Hói đã phải lôi lương khô ra ăn, mà lượng vìu thì thôi anh không nói làm Cẩm thêm đau lòng.  Chúc Cẩm đi Mẽo du hý có thêm ý tưởng hay viết ẻn mới cho mọi người đổi món nha. Hệ Hệ P/s: Nếu cẩm đứt bóng không về VN nữa thì coi như anh gửi quà bái vọng nè. Hệ Hệ
  • Gia_lamcam
   Há há há, Anh có boy bòy mới cả care về lượng vìu với Lái bâu giờ đâu nhở Lái nhở? Mỗi ngày cả trăm khách ra vào quán anh trà đá vui như trảy hội thế kia (hôm nay có cả 128 vìu lận), là anh mừng lắm dồi he he. Anh cũng đang định bày hàng mới có liên quan đến Nhồn, thế nên phải lục Nhồn cũ nầy ra bày lại cho khách... quen mắt trước với Nhồn he he. Chờ xem chiện Nhồn mới nha. Món ca trù nầy, anh thật, cũng hông khoái lắm. Nó cứ lê thê lê thê sốt duột, mờ anh thì giờ cũng hơi có bận bận hơn hồi hổi. Thành thành Lái nha. Há há há!
 • Cúc quỳ
   Em méo mồm mới đọc được hết entry. Cũng cười rung hết chỗ cần rung và không cần rung roài. Ti nhiên em xin góp 1 ý kiến nhỏ nhỏ to to một tí. Bận sau anh thay từ nhồn bằng 1 từ khác cho dễ đọc hơn đi anh. Đọc cái chị nhồn nhà anh ( tình 10) mỏi hết cả mouth. Tỉ dụ anh giản ước 4 từ thành 3 từ chẳng hạn. Chẹp chẹp, giừ người ta đương hô nhau tiết kiệm còn giề. Mình tiết được tí nầu hay tí nấy lão nhở
  • Gia_lamcam
   Há há há, Quỳ Xinh cứ cười rung hết lên đi, dưng mờ cẩn thận hông rơi hết cả ra đấy nhế! Tên chị í là Nhồn, giờ thay tên thì thay bằng giề được hở Quỳ Xinh? Hông nhẽ lại thay Nh. bằng L.? - nghe nó cứ thế lào , mờ em có chịu đọc to tên chị í lên hông!? Mờ hông giảm 4 từ thành 3 từ được đâu Quỳ Xinh ợ. Là vì Nhồn cười nhiều lắm: hề hề hề hề hề hề hề hề... dài lắm cơ, anh biên có hề hề hề hề là còn ít đới! Yêu yêu yêu yêu! Há há há!
 • Anh Bình
  (Empty)
 • Thương Hoài Thương
  Bài này bình gì giờ? (thì cười rồi zìa!)
  • Gia_lamcam
   Hà hà hà, Bình gì à? Bình về Nhồn nè! Mình buồn cùng Nhồn thì mình bình về Nhồn, gì mờ buồn cười nào ? Bình về Nhồn thì nhiều, bình hàng ngày hàng tuần nào dừng! Hà hà hà!
 • ANH BỘ ĐỘI
  Nhiều nhồn mà cái thằng chồng nhồn  lườiviệc nhà chăm việc hàng xóm "là vứt " Chắc nhồn buồn lắm Há há  Già ơi đừng lẩm cẩm để nhồn bùn
  • Gia_lamcam
   Há há há,
   Chầu chầu lồng chí Đói ghé chơi!
   Việc nhà việc hàng xóm, nó cũng như cái sự... ẩm thực vậy lồng chí ợ.
   Ai mờ hông thích của ngon vật lạ chứ?
   Dưng mờ, cứ chén đẫy cơm nhà dồi hẵng đi ăn chực nhẽ ổn?
   Vướn đề nầy, anh đã có tham lựng dư lày , mời lồng chí tham khảo.
   Ghé chơi thường nha!
   Há há há!
 • Comeviets !
  Hờ hờ ! Cứ thấy Nhồn là sán lại ...mà nhà lão cũng lắm nhồn quấn quít ghê ta ...há há há  Sướng !
  • Gia_lamcam
   Há há há, Càng nhiều Nhồn càng sường! Quờ tay sang trái đã Nhồn, Quờ sang bên phải càng... Nhồn nhiều hơn! Thế mới sường! Há há há!
 • Thu Uyen
  Hahahahahahahaha... Anh mà đốt quán anh là em tìm anh em đốt anh đới... Để yên đới cho em có cái để mua vui hàng ngày. Nhá.
  • Gia_lamcam
   Há há há, Em Xường Xinh giờ mới đọc chiện nầy hở em? Hông đọc hết các chiện của anh thì mần sâu mờ theo dõi các chiện mới được he he!
 • Mit
  • Mit

  • Nov 14, 2010 11:34 PM


  Làm gì Già ầm ầm đòi mồi xòp (shop) nào nào?! Này thì huyền: Nhồn ngày càng buồn, càng buồn. Chồng Nhồn càng nhìn trần nhà, rùi cười hề hề hề. Rồi Nhồn khồng cần chồng Nhồn nồ-mò (no more), thèm mần gì!? Nhồn tìm Già, Nhồn nhìn Già bần thần. Già nhìn Nhồn, Già mời Nhồn trà. Nhồn nhìn Già rồi Nhồn nhời rằng, "Nhồn khồng cần trà, Nhồn cần đồng hồ Già." 
  • Gia_lamcam
   Há há há, Em Mít Ngàn Dặm Yêu đi đâu lâu hông qua, anh nhớ quá nhớ quá. Anh cứ sợ em chán anh mờ tự dưng bỏ đi hông nhời từ biệt... Hà hà hà, Nhồn cầm đồng hồ mình dùng dồi mờ, cầm dồi mờ, cầm từ hồi Nhồn vừa vầu nhà mình lần đầu mờ.
 • Nguyen
  • Nguyen

  • Nov 14, 2010 10:11 PM


  Hehe, công nhận bài này đặc sắc, làm em phải vào còm lại để đưa lời nhận xét.
  Xét những còm sáng tạo cũng dầu huyền, lão DG điểm mười, ứng hơi bị hay há há (mặc dù em với lão ghẻ đương cãi vã nhau um tùm bên quán bựa, nhưng vào đây đọc vưỡn phải công nhận năng khiếu văn thơ nhí nhắng của hắn)
  • Gia_lamcam
   Hé hé hé, Có em Hương Điêu Yêu ghé thăm, anh vui nhiều. Cãi nhau thì cứ cãi nhau, nhưng nếu mỗi người tìm được những điểm tốt hơn của đối phương, phù hợp với mình, thì vưỡn có thể trở thành bạn của nhau được em ợ. Chỉ sợ một, hoặc cả 2 không tìm được, hoặc không ai muốn tìm điểm tốt của đối phương... Anh Lẩm Cẩm nghĩ thế chả biết có đúng? Bọn
   anh, mấy thằng bạn thân, nhiều khi tranh luận, cãi nhau tức
   đến... lòi cả một đoạn duột đến gang tay, thế mờ xong chiện,
   vưỡn quý nhau, vưỡn là bạn thân của nhau. Thân yêu.
 • Xuân Phương
  toàn  huyền 
 • TênTên
  • TênTên

  • Nov 14, 2010 7:07 AM


  Độc pài lầy thấy hay hay hay hay, muốn khớp nhạc hát ngay hát ngay. Muốn khoa chân lại muốn múa tay, lại muốn cả bay bay bay bay. MBBG thế mà lại hay.
  Ngộ có lời chào pác G-LC và các lồng chí !
  • Gia_lamcam
   Chầu chầu lồng chí Thăng, chầu chầu! Lồng chí mần lốc tờ? lại piết cả nhạc lý? Lồng chí có pài lào hay hay, ca thử cho các gái quán lão coi? Lão lang cố gắng phấn lấu tới Tết, quán lão có lủ 100 gái xinh vầu ra hàng ngày. Chả piết có lược hông? Lồng chí năng tới quán lão ca hát cho dzui nha.
 • CHEL
  • CHEL

  • Nov 13, 2010 4:44 PM


   
   
 • Đào Hoa cốc chủ
  Lào vào nhà èm thì èm sè gòi Lào là Lào ìu, chìu hồng chìu hồng. .. há há, Láo viết mốt bái toán lá dấu sắc xém sáo náo, chó bá cón đóc tréo miếng lún hén
  • Gia_lamcam
   Anh đang ngâm kíu, em Đào Hoa Xinh Yêu ợ. Chắc vài ba ngày tới sẽ có bài toàn dấu sắc cho em xem.
 • tieuthi
   Cầm càng già càng lằng ngoằng , đàn bà ngoài  đường mà  mời vầu nhà  nằm nằm ngồi ngồi, dùng trà gì trền giường ???.Bà già mà nhìn rồi đùng đùng đoàng đoàng, rùi kèn cò Cầm vào nồi làm đồ xào đồ xào ,làm mồilàm mồi . Cầm chuồn đằng trời !!!
  • Gia_lamcam
   Hà hà hà, Thù Thì nhiều ngày dồi chuồn đằng nào? nằm ngồi nhà nào? mần gì? mờ giờ vào còn lèm bà lèm bèm? Nhồn mà là đàn bà ngoài đường à? Nhồn là người tình 10, người tình đoàng hoàng đoàng hoàng. Nhồn vào, trèo giường, dù ngồi, dù nằm, thì toàn là dùng vài tuần trà dồi Nhồn về nhà Nhồn liền à, Nhồn nào làm gì, ngoài dùng trà? Nhồn
   vào toàn làm điều bình thường, thì bà già nhà mình vì gì mờ đùng đùng?
   vì gì mờ dùng... gì gì mần đồ xào đồ mồi? làm gì mình? làm gì Nhồn? Cầm ngồi cùng Nhồn cùng nhiều người, dùng trà đoàng hoàng, thì vì gì mờ chuồn? Ngồi đoàng hoàng, chuồn làm gì làm gì? Hì hì hì.
 • CHEL
  • CHEL

  • Nov 13, 2010 5:20 AM


  tên cẩm già hói giờ vui thú điền viên quá rùi..
  thầy vầu đọc cười mìm cười bò càng..cầm càng già càng vùi..
  thời gian nầy cầm vùi nhiều..dừng mờ cầm cầu gài ..gài vầu gài ngồi giường
  ..còn kều gì..thầy thì thầy dòm rùi..dòm cài tồ ...của cầm rùi..chàng dài mà loòng thoòng..dậm dì mà đèn đèn...cầu gài là được rùi..còn muồn gì...muồn gì.. 
  • Gia_lamcam
   Lồng chí Chịn, bình tĩnh bình tĩnh! Có gì, cứ trình bày từ từ. Cứ lắp ba lắp bắp thế, anh vừa nghe vừa đoán, mệt quá chời! Há há há.
 • DG
  • DG

  • Nov 13, 2010 3:49 AM


  Mà Cầm giờ này, kèn thì kèn Tầu, đầu thì đầu hòi, nằm cùng giường Nhồn, hò vè cùng nhồn, thì mần gì? mần gì? Nhồn buồn hoàn buồn! Cầm à Cầm à, Nhồn buồn Nhồn buồn, chồng Nhồn vừa buồn vừa lười vừa xìu, Cầm bày Nhồn, vào nhà mình, tức nhà Dờ hoành, mà nằm mà nằm, mà vào vườn vào vườn. Kèn mình kèn hoành, giường mình giường hoành, vườn mình vườn hoành, tha hồ mà hò, tha hồ mà vè, tha hồ mà chuồi, tha hồ mà bười, về nhà là cười, cười đùng đoàng Bình Đà vài ngày, mình thề!   Cầm à Cầm à, hè hè hè hè!
  • Gia_lamcam
   Chuồi nhà mình đầy! Bười nhà mình đầy! Giường nhà mình đầy, còn giường tầng giường tầng, đầy! Nhồn thèm vầu kèn nhà Dờ! Nhồn
   vầu nhà mình, nhìn đồng hồ nhà mình bầy đầy nhà, bầy chình ình, thò thò thò thò, Nhồn
   sường bằng vài lần vầu nhà Dờ hò vè. (Mà Nhồn sùng người làng Đà Bình
   đùng đoàng ầm ầm, nào thèm hò vè!). Nhồn
   vầu nhà mình, dùng chuồi, dùng bười nhà mình đầy mề dồi, mình còn mời
   Nhồn cầm chuồi, cầm bười nhà mình về nhà Nhồn, dùng thì dùng, mờ làm
   hàng thì làm hàng. Mình còn mời Nhồn cầm đồng hồ mình mờ nhìn giờ vầu nhà mình hàng ngày. Đồng hồ mình, Nhồn cầm dùng nhiều dồi, giờ thành đồng hồ Nhồn dồi! Mình còn vài nhà làng Bình Đà, cần thì mình mời
   Nhồn về nhà mình làng Bình Đà vài ngày, đùng đùng đoàng đoàng cùng mình
   hờ hờ hờ! Nhồn thèm vầu về nhà Dờ! Lần mò lần mò đường về nhà Dờ vùng đầm lầy Hòa Bình toàn rừng toàn rừng, toàn đầm lầy bùn lầy là phờ người, Nhồn thèm vầu ờ ờ!
 • DG
  • DG

  • Nov 13, 2010 3:27 AM


  Nhồn mà vào nhà Cầm, nằm giường Cầm, cười hề hề hề hề, mần vài bài vè, mần vài bài hò, rùi về, rùi về, rùi buồn, rùi buồn... Nhồn mà vào nhà mình, là nhà Dờ, nằm cùng giường mình, cười hề hề hề hề, mồm cằm òn, cằm òn, rồi sồn sồn sồn sồn, thèm vào vè, thèm vào hò! Nhồn dùng chuồi, dùng bười nhà mình, Nhồn cười cười, rằng Dờ à, chuồi Dờ dài hè?, bười Dờ hoành hè? Nhồn thèm vào hò, Nhồn thèm vào vè, Nhồn chào mình, rùi về nhà, rùi hò, rùi vè...
 • DG
  • DG

  • Nov 13, 2010 3:04 AM


  Chiều, Nhồn vào nhà mình, mình mời Nhồn nằm giường, Nhồn tần ngần, mình mời Nhồn vào vườn, Nhồn ừa ừa rùi cười buồn, mình càng buồn. Mình dò, Nhồn thèm gì, Nhồn cười cười, rằng thèm chuồi, thèm chuồi... Mình cười cười, thèm chuồi à, thèm chuồi à, thèm chuồi mình à? Nhồn? Nhồn cười cười, ừa ừa, vài ngày rùi, thèm! Mình bồn chồn bồn chồn, Nhồn thì sồn sồn sồn sồn,...
  • Gia_lamcam
   Mình thì thèm vầu chuồi. Mình thèm Nhồn về nhà mình, trèo giường mình nằm cười hề hề hề hề. Nhồn tuyền vầu nhà mình, đừng hòng Nhồn thèm vầu nhà Dờ, hờ hờ!
 • Hoatina
  Chà chà, vào nhà mình rồi hò. Mò vào, nhìn "èn" dài loằng ngoằng. Mình rằng "èn" này toàn huyền, huyền...Mình thì là mình hời bì choàng!
  • Gia_lamcam
   Chầu chầu em Nả Xinh sang chơi, chầu chầu! Em dùng gì? Trà đá nhế? Các em Vươn Vươn Xinh Yêu đâu dồi, ra đón em Nả cũng Xinh Yêu nè! Em Nả Xinh, mời mời! Nhà anh đơi, em cứ coi như nhà em nhế! Anh quý tất cả các em gái, càng xinh càng quý, hông xinh cũng quý như xinh! Há há há.
 • Gia_lamcam
  Anh về dồi đơi anh về dồi đơi, các Em Gái Xinh Yêu Quý, các lồng chí bạn hiền của anh ơi! Hôm qua anh đi tụ tập với lũ bạn sâu bia sâu diệu, uống có mỗi chén bằng cái hạt mít mờ say quá say quá. Lũ bạn anh hư đốn quá, bỏn hông cho anh về sớm. Sư bố lũ bạn hư! - Yêu thế chứ!
 • Tình xanh
  Nghe tên Nhồn là Anh thích dồi. Mà Anh rất có cảm tình với những cái tên có vần ồn, nghe thấy yêu lắm!
  • Gia_lamcam
   Há há há, Tình Phẹt tính dống anh dống anh quá! Gặp phải Tri kỷ dồi Tri kỷ dồi! Hà hà hà.
 • Hoàng Việt
  diểm zanh 
  • Gia_lamcam
   Ghé lều anh, hông phẩy điểm danh, lồng chí Dziệt ợ. Lồng chí cứ chọn chỗ nầu có em xinh xinh mờ ngồi cũng được. Một trà đá nhế? Hé hé
 • Dom- dom
  Gờm Già biền gì mà thầy mòi mồm bò mè. Viết mỗi câu kiểu Cẩm Hói mà đã thấy mệt mỏi rùi, chịu Cẩm đới. Mời sàng nhà ành cò cài vừa quèn vừa là.
  • Gia_lamcam
   Hè hè, Biền gì thì biền, mờ hồng biền đường giồng ành thì thồi, hồng sào hồng sào, lồng chì Đòm ờ. Chờ chờ anh hỏi thăm các em gái tí, lát anh qua nha.
 • HOA KHÔNG QUÊN
  Cầm buồn buồn nằm giường nào giờ này? Về chầu vài bà xồn xồn nào.
  Buồn vì chồng Nhồn lười. Lười vì Nhồn tìm Cầm.
  Ăn mặn vừa thôi nha Cẩm, con cháu khát nước thì phải tội lắm lắm! Ái!
  • Gia_lamcam
   Hé hé hé, Ăn mặn cũng hông sao đâu em Nẻ Xinh Yêu ợ. Anh nghe đồn một cách chính xác, thì ăn mặn chỉ có hại cho tim mạch chút xíu thôi, chứ hông ảnh hưởng gì đến con cháu đâu em ợ. Tim anh thì bình thường, chỉ có tẹo tiếng thổi tâm tình thôi. Cái nầy cũng hông sao hông sao, cô y tá hôm dồi đo huyết áp cho anh bẩu thế mờ.
 • Đào Hoa cốc chủ
  @
  Hoa Xinh,  Sao em lại zùng sở hữu cách " Chuồn nhà em" ở đây thế ???
  Chời ơi là chời ,em không biết là Cô Cô nhà anh ghen zã man con ngan à?
  Anh hơi bị sợ mà cực thích em gọi anh thế đới ! Hệ hệ >> Êm thích sở hữu Chuồn nên cứ dùng zậy đới. Cô Cô nhà anh mần gì được êm nào?? há há... ngon thì cứ xẻo thịt Chuồn làm bít tết đi.em có sợ đâu . . . hệ hệ Lão này đi đâu rùi nhể, nhẽ lào nẫm cẩm chả bị đậu phộng đường không mò được zìa nhà. . hà hà
  • Gia_lamcam
   Lồng chí Lái thành nhà em hồi nầu dzậy, em Đào Xinh Yêu? Thế anh sang chơi bên em nhiều thì có được thành nhà em hông em yêu?
 • DragonFly
  PS: Cấm Lão dậy thì lại, giận hờn vu vơ như anh Chuồn nhà em nhá. .. há há    @ Hoa Xinh,  Sao em lại zùng sở hữu cách " Chuồn nhà em" ở đây thế ??? Chời ơi là chời ,em không biết là Cô Cô nhà anh ghen zã man con ngan à? Anh hơi bị sợ mà cực thích em gọi anh thế đới ! Hệ hệ
  • Gia_lamcam
   Đã sang chơi bên anh, hông có sợ bà lào hết. Nâu pho gâu - vô tư đi!
 • Nguyen
  Đào kia, tặng can 10 lít thì đốt kiểu gì?
  Anh Cầm, em tặng anh bao diêm thống nhất 30 que. Hé hé hé
  Em nghi anh Cầm là bạn của papa em nhắm.
  • Gia_lamcam
   Ah, em Hương Điêu Xinh Yêu qua thăm anh, dzui lắm dzui lắm! Nói riêng em thôi nha, anh dất có cảm tình với em đới. Anh dất thích những em gái vừa xinh vừa có cá tính. Pa em trước học gì? Ở thành phố nầu? Hông chừng anh biết!? Qua anh thường xuyên nha. Thank em tặng bao diêm, dưng mờ diêm khó bật lắm em ợ, anh có cái bật lửa to đuỳnh đây dồi.
 • Đào Hoa cốc chủ
  há há, cứ sợ lão đốt nhà nên cứ canh me canh me qua dòm hoài, ai dè chỉ câu vìu . . Hx. . hé hé.. em để sẳn trước của nhà lão 10 lit xăng rùi nhớ... khi nào châm lữa thì báo em, chạy sang ngay PS: Cấm Lão dậy thì lại, giận hờn vu vơ như anh Chuồn nhà em nhá. .. há há
  • Gia_lamcam
   Chừng nầu em thấy khói mù lên thì là anh châm rùi đấy em ợ. Khi lửa nổi lên dồi, em đừng sang nguy hiểm, để anh chạy sang em tá túc nhế?
 • DragonFly
  Vậy Lão cũng cây cao bóng cả nhở ! Nhẽ tuổi con Zê (55) nên vẫn còn đi cày và đong vàng son online. Anh thật,Lão mà có những trải nghiệm jì về 1 thời hoa đỏ viết cũng hay lắm chứ bộ. Quí lắm đó.
  • Gia_lamcam
   Anh nghe bẩu tuổi con Dê là tốt nhất trong tất cả các con? Dê càng già càng tốt? Dê Cụ càng tốt? Mờ anh cũng dất thích tuổi con Dê, mần con Dê luôn cũng được!
 • DragonFly
  Sao mà thiếu nhẫn nại thế Lão Cẩm Hói Hàng Lược kia? Hữu xạ tự nhiên hương mà. Hay Lão quay ra viết trải nghiệm thời ở Khoai Tây của Lão đê. Mờ anh thật, nếu đúng Lão cùng thời của bạn Sâm Lại Văn thì cũng chả có vẹo jì thời thởi. Thời của Lão là : Buồn buồn nằm buồn rồi ngồi ngồi,ngồi ngồi buồn buồn rồi nằm nằm. Hệ hệ
  • Gia_lamcam
   Anh thực ra trước thời bạn Sâm Lại một thời gian. Trải nghiệm hồi SV anh cũng có biên một số ở blog khác (chỉ chia sẻ với rất ít bạn thân). Anh còn muốn la cà bên Cổ Nhuế, vì thế anh chưa muốn vứt bỏ cái khẩu trang, sợ thằng Gúc biết rồi bạn bè biết. Thời anh, đúng là ngoan hiền một cục, chỉ biết học, chả có vẹo gì như tên Ma Xó Cổ Nhuế. Có kỳ nghỉ hè, chả biết đi đâu chơi đâu, mấy thằng suốt ngày oánh tiến lên từ sáng đến tối. Tức diên, là thanh niên, cũng có chút yêu đương, tình sử li kì rùng rợn.
 • Mr. Tran
  Nàng Nhồn buồn vì nhồn, còn Cầm thì thề nào?
  Cầm nhà mình sầu vì bùi.
  Bùi ngùi, bùi ngùi.
  Cầm đừng buồn, đừng sầu dồi làm càn.
  Già dồi mà, thề là bình thường, bình thường mà
  hà hà.
  Đừng vì buồn chuyện bùi mà hoà vàng nhà,
  Người người còn vầu, còn vầu mà.
  Còn vầu cười mà.
  hà hà
  ồ-kề-là?
  • Gia_lamcam
   Lồng chí Chạn còn khuyên anh đừng làm liều à? Anh là anh mần thật đới! Quán vắng khách, có nhõn em Nhồn ra ra vầu vầu, hông châm cho mồi lửa thì để mần giề mần giề? Hay lồng chí Chạn có mua lại quán, anh để rẻ cho? Há há há.
 • Đào Hoa cốc chủ
  úi giời. Đọc văn điếu của Lão mừ cứ như đang đọc thơ í Em thật, lão mừ đốt nhà lão em phụ lão 1 can 10lit nhá, đốt cho đùng đoàng, đùng đoành hoành tráng nhá lão . . . há há
  • Gia_lamcam
   Há há há, Yêu em Đào Xinh quá Chời quá Chời! Vừa bày hàng ra đã thấy em rùi, yêu thế chứ! Anh bật lửa, em phụ anh can diệu ngâm con gì đới em?

4 nhận xét:

 1. Chồng nhồn lười, nhồn ghét wa cũng lười luôn hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  Trả lờiXóa
 2. Cẩm hói thiết kế blog hoành nhờ, HX mò mãi vỡn chưa xong. híc

  Trả lờiXóa
 3. [si="3"]@Vần xinh:
  Chồng Nhồn lười thì Nhồn đành dồi hè hè. Còn Nhồn buồn thì Nhồn mần giề giờ? Hà hà hà!
  @Hoa xinh:
  Dọn nhà khẩn trương đê. Đến 17.1 là Già Hú đóng cửa dồi đới. Anh vưỡn đang vừa chiển vừa trang trí, sắp xong dồi. Há há há![/si]

  Trả lờiXóa
 4. [si="3"] @Vần xinh:
  Chồng Nhồn lười thì Nhồn đành dồi hè hè. Còn Nhồn buồn thì Nhồn mần giề giờ? Hà hà hà!
  @Hoa xinh:
  Dọn nhà khẩn trương đê. Đến 17.1 là Già Hú đóng cửa dồi đới. Anh vưỡn đang vừa chiển vừa trang trí, sắp xong dồi. Há há há! [/si]

  Trả lờiXóa

Vài mẹo comment:
- Chèn hình: [im]địa chỉ hình[/im]
- Chèn video: [youtube=địa chỉ video]
- Đặt màu, cỡ chữ (ví dụ cỡ 20, mầu xanh):
[size="20"][color="blue"]Những chữ cỡ 20 màu xanh[/color][/size]
(Màu : blue, green, gold, violet, red, pink ..)
...

Chèn được hay hông được anh Cẩm hông chịu trách nhiệm nha! Há há há!