Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Bắt dốt luôn!

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
He he,

Anh Cẩm yêu đương loãng mạn cực!

Đám cóc của anh Cẩm, con nào cũng thế - giống he he anh cực!

Sểnh ra phát, là chúng bỏ anh đi theo tiếng gọi của Tình Yêu Mù Mịt luôn, chả con nào chịu về với anh...

Thế mới buồn!

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Yêu và đi nhặt lá

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)
 
He he,

Anh Cẩm lẩm cẩm mần cóc yêu đương loãng mạn càng ngày càng hay thối dồi Lượm ơi! - thế mới tài!

Nhẽ tại bởi đang mùa he he Thu? - Là mùa lá rụng?

Nhẽ tại cái mùa người ta ai ai cũng hùng hục hừng hực, rạo rực chờ ngày... cưới?

Lên phây mần giề?

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

Há há há,

Anh Cẩm nhạt mồm, lại ngứa chân ngứa tay, chả biết mần giề, thì lên phây chơi...

Dưng mờ lên phây dồi, thì anh Cẩm mần giề?

Anh Cẩm chả biết mần giề, chỉ biết nhõn mần cóc he he!

Thì hông mần cóc, hỏi anh Cẩm còn mần được giề?