Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Yêu loãng mạn trên phây

Liu ý: - Mọi sao chép phải ghi rõ nguồn và tác giả;
           - Nói tục chưởi bậy hông được hoan nghinh.
 
(Chiện dất tào lao đọc cho vui, xả chét, có thể có thật mà cũng có thể chỉ là hư cấu. Bạn đọc hông nhất thiết phải tưởng tượng si diễn nhiều, hại thận.)

He he,

Trên phây, yêu đương loãng mạn phết, nhắng nhít phết!

Từ hồi năm 1 nghìn chín trăm quên dồi, hồi còn chơi lốc YH, anh Cẩm đã yêu đương loãng mạn dồi. Bi giờ, chơi phây, anh Cẩm vưỡn he he!

Thế mới tài!

Bữa nay, qua nhà em Hoa xinh aka Dao Hoa, thấy em ẻm có thơ trách móc (chả biết trách ai?), dưng mờ anh Cẩm cứ đoán là em ẻm trách anh Cẩm, thế lày: